Stichting Hoochhoutwout biedt u het heden en het verleden van de (vroegere) gemeente Hoogwoud (Hoogwoud, Aartswoud, De Langereis, De Gouwe, De Weere). De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten.

Voorwoord

door Erik Mooij

Voor u ligt onze nieuwste uitgave. Het is niet alleen de nieuwste, maar ook een vernieuwde uitgave. We hebben dit jaar een groot aantal veranderingen doorgevoerd om ons jaarboek weer helemaal bij de tijd te brengen. Het papier is anders, de lay-out is aangepast, en het lettertype voor de (tussen)koppen is nieuwgekozen. Het papier glimt niet meer zo sterk, dat leest gemakkelijker. We hopen dat u de veranderingen op prijs zult stellen.

Verder zijn we druk geweest met onze activiteiten en processen aan te passen aan de mogelijkheden van deze tijd. Ons Facebook account wordt goed bezocht en onze website is vernieuwd. Niet dat het al helemaal af is, maar we hebben weer stappen vooruit gezet. De uitnodiging voor onze donateursavond op de eerste zaterdag van november en ook het verzoek tot overmaking van de donateursbijdrage gaan steeds meer via digitale middelen.

De leden van de werkgroep hebben dit jaar weer hard gewerkt aan een grote diversiteit van artikelen. Zij hebben dat met veel plezier gedaan en wij zijn van mening dat je dat eruit kunt halen. Wij zijn er trots op dat het weer gelukt is om een gevarieerd boeket artikelen te publiceren.

De uitgave heet dit jaar Water, lust en last. Want water speelt in diverse artikelen een rol van betekenis. Allereerst natuurlijk in het artikel over zwembad ’t Woudmeer. Een mooi document over de totstandkoming van ons buitenbad, waar we nog steeds veel plezier aan beleven. Dat heeft de afgelopen zomer weer duidelijk gemaakt.

Water is natuurlijk overweldigend in de door bijna iedereen vergeten watersnood van 1916, dit jaar 100 jaar geleden. Een watersnood die heel bedreigend was voor West-Friesland en die dichterbij ook bij de zeedijk van Aartswoud heeft gezorgd voor spannende momenten.

Wat ons betreft is het belangrijk om die watersnood weer onder de aandacht te brengen en het sluit mooi aan bij de campagne van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Hoe hoog komt het water bij jou in de buurt.

Er zijn nog meer artikelen waarin de lusten en lasten van water naar voren treden. Wat te denken van de zeereis die Adriaan Donker in 1975 maakte. We hebben zijn verslag daarvan opgenomen.

De werkgroep is gedurende het jaar met veel plezier bezig met nieuwe artikelen, foto’s digitaliseren, interviews houden, redactiewerk en gezellige vergaderingen. Daarnaast zouden we graag nieuwe schrijvers of andere vrijwilligers leren kennen. U bent dan ook van harte uitgenodigd om vrijblijvend contact op te nemen en te ontdekken waar uw passie ligt.

Rest me om een speciaal woord van dank te richten tot de leden van de redactie, die weer ongelofelijk veel werk hebben verzet om alles op tijd af te krijgen, alles te lezen, te corrigeren, foto’s te digitaliseren en te bewerken. Maar ook om te ontdekken hoe werken in een Cloud kan helpen om ons werk makkelijker te maken. Zonder hen had dit blad hier niet gelegen. Hulde Niek en Erica!

 

 Website designed and build by

deanluma logo shade xsmall